Het Bestuur

Wim Huijzer

Voorzitter

Deborah Huijzer

Penningmeester

Ilse van Drunen

Secretaris

Ilse van Drunen

secretaris@hvklaske.nl